Измервателна апаратна кола тип UGM с двукомпонентна водоразтворима боя Nuvovern Aqua DS