Оцето – транспортираща Decklack / MSK цистерна с двукомпонентна, с разтворител покривна боя Nuvovern ACR