Пътнически вагон тип Z1 MÁV с двукомпонентна с разтворител покривна боя Nuvovern ACR