ADS / RCH (ÖBB) teretni vagon sa jednokomponentnim i jednoslojnim premazom, razrjeđuje se vodom