MÁV putnički vagon sa Nuvovern LW premaznim sustavom od dva komponenta, sa otapalom i lakom