Vagon za mjerenje tipa UGM, sa bojom Nuvovern Aqua DS sa dva komponenta, razrjeđuje se vodom