Referentne slike

MÁV Z1 putnički vagon sa zaštitnom bojom Nuvovern ACR, sa dva komponenta i otapalom

Decklack / MSK za prijevoz octene kiseline, zaštitna boja Nuvovern ACR sa dva komponenta i otapalom

Autobus sa premazom Nuvovern Aqua od dva komponenta, razrjeđuje se vodom

MÁV V43 vagon sa Nuvovern Aqua antigraffiti premaznim sustavom od dva komponenta, sa lakom, razrjeđuje se vodom

Aqua / ÖBB spremnik sa debelim premazom od dva komponenta: epoxi Etokat Aqua, razrjeđuje se vodom

ADS / RCH (ÖBB) teretni vagon sa jednokomponentnim i jednoslojnim premazom, razrjeđuje se vodom

Beschichtung / Vagon za prijevoz žitarice, unutarnji premaz od dva komponenta, bez otapala, sa dozvolom prehrambenih organa

Ganz tramvaj sa jednokomponentnim premaznim sustavom Luxoral Aqua, razrjeđuje se vodom

Hochglanzlack / MDa motorni vlak sa caklinom od dva komponenta, sa otapalom, otpornom na vremenske utjecaje, visokog sjaja

MÁV putnički vagon sa Nuvovern LW premaznim sustavom od dva komponenta, sa otapalom i lakom

System / SBB ICBT vagon sa premaznim sustavom od dva komponenta, razrjeđuje se vodom: Nuvovern Aqua

Vagon za mjerenje tipa UGM, sa bojom Nuvovern Aqua DS sa dva komponenta, razrjeđuje se vodom

Antigraffiti System / Btx putnički vagon sa antigraffiti premaznim sustavom od dva komponenta, razrjeđuje se vodom