magunkrolСпециални наши възможности
  • Главният профил на предприятието ни е производство на бои за железниците. Изключително внимание обръщаме на изискванията и нуждите на потребителите.
  • Дълбоките ни познания за покритията в областта на железниците и тясната кооперация с производителите на суровини е основа за значителното ни технологично предимство. В това отношение важна помощ за нас е сътрудничеството ни с лабораторията на катедра Пластмаси към Техническия университет в Унгария, както и с други притежаващи съответна акредитация унгарски и чуждестранни контролни органи.
Фирмена история
  • Основаване на Mäder Hungária Kft.(Медер Хунгария ООД) на 8 декември 1989 г. Основатели са унгарската фирма Hunicoop и швейцарската – Walter Mäder AG.
  • През 1997 г. фирмата се поема от управляващите директори Алвин Бауман и Шандор Ференци под името Mäder Bevonatrendszer Kft. (Системи покрития Медер ООД).
  • От 12 януари 2012 г. названието на фирмата се променя на Cargo-Lakk Kft. Главната област на дейността ни са бои и покрития в областта на железниците. Първи рамков договор с ÖBB.
Развитие и опазване на околната среда
  • Развойната ни дейност се концентрира в областта на водоразтворимите, както и без разтворители бои и материали.
  • Всичките ни бои са безхроматни.
  • Понастоящем постепенно преминаваме към безамониеви свързващи материали.

Производствен капацитет: 700 тона/годишно
Износ на продукцията: около 20 %

Собственици

Алвин Бауман
управител

Ръководители

Илдико Ванта
технически ръководител

Съдружници

Mäder

Fabricant Peinture industrielle

www.mader-group.com

BASF

Chemie, die verbindet

www.basf.com

BME

Technische Universität Budapest

www.bme.hu