Предоставяни услуги

With our team of paint technicians we undertake the repair of painted surfaces in Hungary as well as abroad.

 

Предоставяни услуги
  • Съвети и указания по техника на прилагането при подготовка на повърхността за обработка, технология на боядисването и избор на материалите за покритие, респективно, създаване на контрол на качеството
  • Измерване на цвета с цветомер X-Rite
  • Изпитания на боята и покритията с Zehntner средства