Referentne slike

Hochglanzlack / MDa motorni vlak sa caklinom od dva komponenta, sa otapalom, otpornom na vremenske utjecaje, visokog sjaja

Antigraffiti System / Btx putnički vagon sa antigraffiti premaznim sustavom od dva komponenta, razrjeđuje se vodom

Ganz tramvaj sa jednokomponentnim premaznim sustavom Luxoral Aqua, razrjeđuje se vodom

MÁV Z1 putnički vagon sa zaštitnom bojom Nuvovern ACR, sa dva komponenta i otapalom

MÁV putnički vagon sa Nuvovern LW premaznim sustavom od dva komponenta, sa otapalom i lakom

Beschichtung / Vagon za prijevoz žitarice, unutarnji premaz od dva komponenta, bez otapala, sa dozvolom prehrambenih organa

Aqua / ÖBB spremnik sa debelim premazom od dva komponenta: epoxi Etokat Aqua, razrjeđuje se vodom

MÁV V43 vagon sa Nuvovern Aqua antigraffiti premaznim sustavom od dva komponenta, sa lakom, razrjeđuje se vodom

Decklack / MSK za prijevoz octene kiseline, zaštitna boja Nuvovern ACR sa dva komponenta i otapalom

System / SBB ICBT vagon sa premaznim sustavom od dva komponenta, razrjeđuje se vodom: Nuvovern Aqua

Autobus sa premazom Nuvovern Aqua od dva komponenta, razrjeđuje se vodom

Vagon za mjerenje tipa UGM, sa bojom Nuvovern Aqua DS sa dva komponenta, razrjeđuje se vodom

ADS / RCH (ÖBB) teretni vagon sa jednokomponentnim i jednoslojnim premazom, razrjeđuje se vodom